Ontdek de sport van je leven!
 

Sport Stimulering bij gemeentes

Als gemeente wil je sport zo dicht mogelijk bij de mensen brengen en op alle gebieden bijdragen aan professionalisering hiervan. Nationaal Bureau Sport Stimulering, met als initiatief Sporttest, zorgt voor een totaaloplossing van sport stimulering bij gemeentes. Gestart wordt met een inventarisatie van de beginsituatie, vervolgens bepalen we de vervolgstappen.

Als doel stelt Sporttest hierbij het ontzorgen van de gemeente, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld communicatie over projecten, maken van draaiboeken en informeren van betrokken partijen volledig uit handen wordt genomen. Dit zorgt ervoor dat er een vast aanspreekpunt en duidelijkheid is. Dit alles natuurlijk in onderlingen afstemming  naar voorkeur van de gemeente.

Sporttest vult deze totaaloplossingen van sport stimulering bij gemeentes op professionele wijze in en kan op projectbasis zaken uit handen nemen.