Ontdek de sport van je leven!
 

Vacature gymdocent (omgeving Eindhoven)

Docent lichamelijke opvoeding Sporttest heeft voor voortgezet onderwijs (v.o.) en primair onderwijs (p.o.) een gymdocenten invalpoule. In deze poule zitten afgestudeerde gymdocenten (met een eerstegraads lesbevoegdheid) die in het bezit zijn van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) code 84. Er wordt les gegeven volgens de 12 leerlijnen en docenten …

Sportbeleid in topvorm

Sportbeleid in topvorm Gemeente Bunschoten gaat samenwerking aan met Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS)   Gemeente Bunschoten wil op verschillende manieren sport stimuleren. Om dit te bereiken, is onlangs het project ‘Combinatiefuncties gemeente Bunschoten’ gestart. Bij dit project wordt sinds het begin van het schooljaar 2015-2016 samengewerkt met Nationaal Bureau …

Beweging is nodig voor de fysieke ontwikkeling van kinderen

Er is een tegenstrijdige trend gaande: minder gymdocenten vanuit de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in het basisonderwijs, waardoor kwalitatief mindere gymlessen worden gegeven, en tegelijkertijd minder buitenspeelmomenten van de jeugd in dezelfde leeftijd. Terwijl het wetenschappelijk bewezen is dat bewegen onontbeerlijk is voor de fysieke ontwikkeling van kinderen. In …

Sport maakt kinderen slimmer

Sporten heeft een positieve ontwikkeling op de hersenfuncties van kinderen. Dat was een opvallende conclusie van de door sportkoepel NOC*NSF en de KNVB georganiseerde bijeenkomst met als thema Jeugd en Sport. Ook is sport goed voor de gezondheid, weerstand, sociale contacten, fitheid en integratie. Dat was al veel vaker benadrukt. …

Sport helpt bij ADHD

We hebben het al tien keer gezegd: bewegen is ontzettend goed voor kinderen, zowel fysiek als mentaal. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat deze mentale voordelen nog sterker wegen voor kinderen met ADHD. ADHD is een van die termen die het laatste decennium overal opduikt. ADHD staat, in het Nederlands, voor aandachtstekortstoornis met …

Anky van Grunsven: ‘Ook scholen zijn verantwoordelijk voor het voldoende bewegen van kinderen’

Een meerderheid van 57% van de stemmers in de poll van Tym.nl is het eens met de stelling dat scholen sportprogramma’s als schoolzwemmen of schooljudo moeten aanbieden. Het belang van beweegonderwijs op scholen komt de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Steeds minder kinderen krijgen op school namelijk gymles van …